Luotettava ja lisäarvoa tuottava kumppani

Rosetta Oy vastaa kumppaneidensa taloushallinnon arkirutiineista, kehittää niiden kustannustehokkuutta ja huolehtii myös erityistilanteista. Toimintamme perusta on vuosikymmenien aikana hankittu ja jatkuvasti ylläpidetty asiantuntemus sekä ehdoton luottamuksellisuus.

Talousohjaus, tilintarkastus, verotarkastuksiin valmistautuminen, liiketaloudellinen neuvonta ja lakiasiat kuuluvat palveluihimme. Taloushallinnon tehtävien ulkoistamiseen suunnittelemme kustannustehokkaita ja asiakasyrityksen liiketoimintaan räätälöityjä ratkaisuja. Tilitoimistopalvelut sekä ulkoistetut taloushallinnon tehtävät voidaan hoitaa myös asiakasyrityksen tiloissa.

Toimeksiantosopimuksissa noudatamme Taloushallintoliiton malleja, jotka tarvittaessa sovitamme asiakasyrityksen tilanteen ja toivomusten mukaisiksi.

Tilitoimistopalvelut

Rosetta Oy Taloushallintotalossa yrityksesi kirjanpitoon ja verotukseen liittyvät kysymykset käsitellään huolellisesti ja luotettavasti alusta alkaen. Tarjoamamme neuvonta- ym. palvelut ovat mahdollisia myös asiakkaan toimitiloissa.

 • Kirjanpitopalvelut Rosetta Oy:n tai asiakkaan toimitiloissa
 • Palkkahallinnon tehtävät
 • Ostolaskujen käsittely
 • Myyntilaskujen käsittely
 • Raportoinnit sovitulla tavalla

Asunto -ja kiinteistöosakeyhtiöt

Hoidamme niin pienten kuin suurtenkin asunto- ja kiinteistöyhtiöiden taloushallinnon kokonaisuudessaan tai vain asiakkaan kanssa sovituilta osin.

 • vastike- ja vuokravalvonta
 • osto- ja myyntireskontra
 • rahaliikenne
 • kulutuslaskutus (esim. vesi/sähkö)
 • lainaosuuslaskenta
 • tilinpäätös & tasekirja
 • viranomaisilmoitukset
 • raportointi

Varsinainen isännöinti ei kuulu toimintaamme, mutta tarjoamamme erillispalvelu on tärkeä osa isännöintiä. Kun vastaamme asunto- tai kiinteistöyhtiöiden taloushallinnosta vapautuu ammatti-isännöitsijän, oman toimen ohella isännöintiä harjoittavan ja isännöintiyhteisön työaikaa. Näin isännöitsijä voi keskittyä täysipainoisesti varsinaisten kiinteistöasioiden hoitoon.

Veroasiat ja konsultointi

Verotukseen liittyvä neuvonta on tärkeä osa työstämme; esim. huolellinen verotarkastukseen valmistautuminen ja verotarkastusvastineet ovat erikoisosaamistamme. Poikkeustilanteissa saatte myös tarvittavat juridiset palvelut.

Taloushallintopalvelut ja ulkoistukset

Kirjanpito ja raportointi

Perustietojen ylläpito

 • Tilikartta
 • Kohdelaskentatiedot
 • Muut asiakaskohtaiset tiedot
 • Valtuutukset
 • Asiakaskohtainen tilikartta

Aineiston toimitus

 • Sähköisesti tai muulla sovitulla tavalla
 • Epäselvän tai puutteellisen aineiston selvittely
 • Viivästyneen aineiston käsittelymaksu
 • Aineisto-ohje

Tositteiden kirjaus

 • Osakirjanpitojen tuominen pääkirjanpitoon
 • Konekieliset tiliotteet (tito)
 • Tositeaineiston kirjaus ja käsittely
 • Muistiotositteiden kirjaus
 • Puuttuvien ja epäselvien tositteiden käsittely
 • Paperisten tiliotteiden käsittely

Jaksotus

 • Suoriteperusteinen kirjaaminen
 • Jaksotettavat asiat
 • Käyttöomaisuuskirjanpito

Kohdelaskenta

 • Kustannuspaikka- ja projektiseuranta

Arvonlisäveron laskenta

 • Kuukausittainen arvonlisäveron laskenta
 • Kausiveroilmoitukset

Tarkistukset

 • Tarkistustoimenpiteet ennen raportointia

Raportointi

 • Aikataulu
 • Vakioraportit
 • Kohdelaskennan raportit
 • Kausiveroilmoitukset verottajalle (tas, alv)

Tilinpäätös

 • Tilinpäätösneuvottelu
 • Tasekirja
 • Tilintarkastus
 • Kokouspöytäkirjat

Vuosittaiset ilmoitukset

 • Veroilmoitus, yhtiö
 • Yrittäjän/osakkaan henkilökohtainen veroilmoitus
 • Osingonjaon vuosi-ilmoitus
 • Osakaslainojen vuosi-ilmoitus
 • Osakeyhtiön viralliset tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin

Neuvonta

 • kirjanpitoon ja raportointiin liittyvä neuvonta

Ostolaskujen käsittely

Perustietojen ylläpito

 • Kohdelaskentatiedot

Aineiston vastaanotto sovitulla tavalla

 • Paperiset/verkkolaskut

Maksatus

 • Automaattinen maksu eräpäivänä
 • Kassamaksut

Tiliöinti

 • Kirjanpitotilien tiliöintivastuu (Rosettalla)
 • Kustannuspaikat ja projektit (asiakkaan vastuulla)Siirto kirjanpitoon

Siirto kirjanpitoon

 • Kuukauden katkaisu
 • Laskujen siirto

Arkistointi

Myyntilaskutus

Perustietojen ylläpito

 • Käyttäjien ylläpito
 • Tuote- ja asiakasrekisterit
 • Kohdelaskentatiedot
 • Laskulomake sovitulla tavalla

Laskujen laadinta

 • Siirto asiakkaan järjestelmästä sovitulla tavalla
 • Rosettan järjestelmästä

Laskujen lähettäminen

 • Paperilaskut tulostettuna
 • Paperilaskujen postituspalvelu (Itella)
 • Verkkolaskujen postituspalvelu

Saatavien seuranta

 • Automaattinen kohdistaminen
 • Manuaalinen kohdistaminen

Maksumuistutukset ja siirto perintään

 • Maksumuistutusten lähettäminen
 • Siirto perintään asiakkaan perintätoimistolle

Siirto kirjanpitoon

 • Kuukauden katkaisu
 • Sähköinen siirto kirjanpitoon

Raportointi

 • Myyntiraportit
 • Myyntisaatavaraportit

Palkkalaskenta

Perustietojen ylläpito

 • Palkkahallinnon perustaminen asiakkaalle
 • Uuden henkilön perustaminen manuaalisesti

Palkkatietojen ilmoittaminen

 • Palkkatapahtumat
 • Vuosilomatiedot
 • Sairauslomatiedot
 • Aikataulu
 • Manuaalinen tuntilistojen käsittely
 • Viivästyneen aineiston käsittely

Palkanlaskenta

 • Poikkeusten huomioimen
 • Lomalaskenta
 • Lopputililaskenta
 • Palkanlaskennan suorittaminen
 • Palkanlaskennan lisäajo

Raportointi

 • Ansioerittelyt työntekijöille
 • Tiedot viranomaisille ja vakuutusyhtiöille
  (sähköisesti tai paperilla sop.mukaan)
 • Raportit asiakkaille

Maksatus

 • Palkat työntekijöille
 • Työnantajasuoritukset verottajalle
 • Jäsenmaksun maksaminen
 • Ulosottojen tilitys
 • Palkkojen käsinmaksu

Siirto kirjanpitoon

 • Palkkatapahtumat kirjanpitoon
 • Palkkatapahtumien siirto asiakkaan järjestelmään

Hakemukset, todistukset ja ilmoitukset

Vuosi-ilmoitukset